അമല നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് പുതിയ മന്ദിരം

  • Home
  • News and Events
  • അമല നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് പുതിയ മന്ദിരം
  • September 18, 2023

അമല നഴ്സിംഗ് കോളേജിന് പുതിയ മന്ദിരം

അമല നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്‍റെ പുതിയ മന്ദിരത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ദേവമാതാ പ്രൊവിന്‍ഷ്യാള്‍ ഫാ.ഡോ.ജോസ് നന്തിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.ജൂലിയസ് അറയ്ക്കല്‍, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ.ആന്‍റണി മണ്ണുമ്മല്‍, നഴ്സിംഗ് കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പള്‍ ഡോ.രാജി രഘുനാഥ് എന്നിവര്‍ സമീപം.